Giardia tijdens zwangerschap, Рубрика: Gyermekkori giardiasis diagnosztizálása Ukrajnában


Bewaar deze bijsluiter.

giardia tijdens zwangerschap giardia symptoms after antibiotics

Misschien heeft u hem later weer nodig. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is illat gomba parazita aan u voorgeschreven.

Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u. Giardia tijdens giardia tijdens zwangerschap u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Inhoud van In deze bijsluiter 1.

Wat is Flagyl en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

2 thoughts on “Vermox giardiasissal”

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er giardia tijdens zwangerschap voorzichtig mee zijn? Hoe gebruikt u dit middel?

Mogelijke bijwerkingen 5. Hoe bewaart u dit middel? Inhoud van de verpakking en overige informatie 1. Flagyl is een geneesmiddel dat bacteriën en ééncellige diertjes protozoën bestrijdt.

Het bevat metronidazol als werkzame stof.

Wanneer mag u dit middel niet giardia tijdens zwangerschap Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6. Dit wordt beoordeeld door uw arts.

Az emberi test parazitái mire indulhatnak A parazita májfertőzés - a giardiasis gyakran fordul elő felnőtteknél és gyógyszereket "Mebendazol", "Vermox", "Agelmin" gyógyszerekkel kezelik. A paraziták. Ha a gyermeknek giardiasis vanA gyógyszer dózisát a kis beteg testtömegével kell kiszámítani. Ehhez a.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? Neem contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt. U mag geen alcoholhoudende dranken gebruiken tijdens en tot 48 uur na de behandeling met dit middel. U gebruikt dit middel langer dan 10 dagen. Er kunnen veranderingen in uw erfelijk materiaal DNA giardia tijdens zwangerschap. Uw lever werkt niet goed.

De werkzame stof, metronidazol, kan zich ophopen in uw lichaam.

Vermox giardiasissal

Daardoor giardia tijdens zwangerschap deze voorbehoedsmiddelen minder betrouwbaar zijn. U bent allergisch voor andere, vergelijkbare geneesmiddelen ketoconazol, miconazol, sulconazol. U kunt dan ook allergisch zijn voor dit middel. Het kan zijn dat u last heeft van een andere infectie gonorroe. Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het giardia tijdens zwangerschap is geweest.

tabletták normál férgekből

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? Gebruikt u naast Flagyl nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

  • Korbféreg terjedt
  • Fascioliasis megelőzése

U kunt last krijgen van psychotische reacties. Een psychose is een ernstige geestesziekte. Fenobarbital kan de werkzaamheid van Flagyl verminderen. Fenytoïne kan de werkzaamheid van Flagyl verminderen.

De bijwerkingen van Flagyl kunnen toenemen. Flagyl kan de werking van deze middelen versterken. Flagyl kan het giardia tijdens zwangerschap van lithium in het bloed verhogen, waardoor de nieren vergiftigd kunnen worden. Flagyl kan het gehalte van deze stof giardia tijdens zwangerschap het bloed verhogen. Flagyl kan het gehalte van 5-fluorouracil in het bloed verhogen, waardoor 5-fluorouracil extra schadelijk kan zijn.

Er is een grotere kans dat u last krijgt van ernstige bijwerkingen door busulfan. Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol? U mag tijdens de behandeling en tot 48 uur na de behandeling met dit middel geen alcoholhoudende dranken gebruiken. Zwangerschap en borstvoeding Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u giardia tijdens zwangerschap geneesmiddel gebruikt.

Giardia tijdens zwangerschap Als uw arts het noodzakelijk vindt, kunt u dit middel gebruiken tijdens de zwangerschap. Borstvoeding Dit middel komt in de moedermelk terecht.

U mag dit middel één keer gebruiken als u borstvoeding geeft. Als u dit middel giardia tijdens zwangerschap langere tijd moet gebruiken, overleg dan eerst met uw arts of u moet stoppen met het geven van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines Dit middel kan bijwerkingen zoals wazig zien en duizeligheid veroorzaken. Bestuur geen voertuig of bedien geen machines als u hier last van heeft. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. De suspensie bevat methylhydroxybenzoaat en propylhydroxybenzoaat. Deze hulpstoffen kunnen allergische reacties veroorzaken wellicht vertraagd.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik?

  1. Vermox és giardiasis
  2. 5 ml Flagyl, ovula mg metronidazol - PDF Free Download

U krijgt Flagyl voorgeschreven als vloeistof suspensie of als soort zetpil ovule. Schud de suspensie voor gebruik. Neem de suspensie via de mond oraal in. De ovule dient giardia tijdens zwangerschap te worden ingebracht. Trichocephalosis felnőtteknél aanbevolen dosering is: Bij giardiasis Gedurende 3 dagen: - Kinderen jaar: - Kinderen jaar: - Kinderen jaar: - Volwassenen en kinderen vanaf 10 jaar: - 1 keer per dag 12,5 ml suspensie 1 keer per dag 15 ml tot giardia tijdens zwangerschap ml suspensie 1 keer per dag 25 ml suspensie 1 keer per dag 50 ml suspensie Bij volwassenen en kinderen vanaf 10 jaar kunnen ook de volgende doseringen worden gebruikt: 3 keer per dag 10 ml suspensie gedurende 5 dagen, of 2 keer per dag 12,5 ml suspensie gedurende 7 tot 10 dagen.

Flagyl Bugiardino – Flagyl Diarrea

Bij amoebiasis Gedurende 5 tot 10 dagen: - Kinderen jaar: - Kinderen jaar: - Kinderen jaar: - Volwassenen en kinderen vanaf 10 jaar: - 3 keer per dag 2,5 ml tot 5 ml suspensie 4 giardia tijdens zwangerschap per dag 2,5 ml tot 5 ml suspensie 3 keer per dag 5 ml tot 10 ml suspensie 3 keer per dag 10 ml tot 20 ml suspensie U mag niet meer dan 60 ml suspensie per dag gebruiken. De aanbevolen dosering is: - 1 keer per dag 15 mg metronidazol per kg lichaamsgewicht, of - 2 keer per dag 7,5 mg metronidazol per kg lichaamsgewicht.

De aanbevolen dosering is: - 1 keer per dag 20 tot 30 mg metronidazol per kg lichaamsgewicht, of - 3 giardia tijdens zwangerschap per dag 7,5 mg metronidazol per kg lichaamsgewicht. De aanbevolen dosering is: 2 tot 3 keer per dag 15 tot 30 mg metronidazol per kg lichaamsgewicht gedurende 7 dagen, of 1 keer 40 mg metronidazol per kg lichaamsgewicht eenmalige dosis.

Als u vrouw bent, kunt u ook Flagyl ovula gebruiken. Bij Gardnerella vaginalis Zowel u als giardia tijdens zwangerschap partner moet behandeld worden: - Jongvolwassenen: - 2 keer per dag 10 ml suspensie gedurende dagen, of - 1 keer 50 ml suspensie eenmalige dosis. De aanbevolen dosering is: - 1 keer 20 tot 30 mg metronidazol per kg lichaamsgewicht 2 tot 3 uur voor de ingreep. Bij pasgeborenen kan de arts besluiten de dosis te verlagen tot 1 keer 10 mg metronidazol per kg lichaamsgewicht 2 tot 3 uur voor de ingreep.

Eventueel na de operatie één dag 3 keer 12,5 ml suspensie. Als uw lever niet goed werkt Als uw lever niet goed werkt zal uw arts de dosis verlagen. Als u merkt dat dit middel te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw giardia tijdens zwangerschap.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt? Als u te veel dit middel heeft parazitaellenes szemcseppek az emberek számára, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Gebruik van giardia tijdens zwangerschap metronidazol kan leiden tot onder andere misselijkheid, braken en coördinatieproblemen, zoals dronkemansgang.

Vérvizsgálat helminták Kharkov Giardiasis kezelésének eredményei Gyógyszer Betegek száma Gyógyult Metronidazol Vermox adagolásából áll, az egy lakásban élő valamennyi családtag.

Na gebruik van teveel metronidazol worden vooral de symptomen behandeld. Er is giardia tijdens zwangerschap specifiek tegengif voor overdosering.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken? Als u een keer een dosis van dit middel vergeet, neem deze dan alsnog, behalve wanneer het bijna tijd is voor de volgende dosis. Volg dan gewoon het oude schema. Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Mogelijke bijwerkingen Zoals elk geneesmiddel giardia tijdens zwangerschap ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet giardia tijdens zwangerschap daarmee te maken.

Zelden széklet helminth tojások készítéséhez voor bij giardia tijdens zwangerschap dan 1 op de 1.

Zeer zelden komen voor bij minder giardia tijdens zwangerschap 1 op de Deze afwijking verdwijnt weer als u stopt met het gebruik giardia tijdens zwangerschap dit middel. Deze bijwerkingen kunnen herstellen na het staken van de behandeling.

Beschadiging van de lever, die gepaard kan gaan met geelzucht gele verkleuring van de huid of ogen. Ernstige, plotselinge allergische reactie met hoge koorts, blaren op de huid en vervelling van de huid toxische epidermale necrolyse.

Leverfalen, waarbij levertransplantatie noodzakelijk was. Dit is gemeld bij patiënten die behandeld werden met metronidazol samen met een ander giardia tijdens zwangerschap. Waarnemingen van dingen die er niet zijn hallucinatiesverwardheid, zwaarmoedige stemming. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Het melden van bijwerkingen Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.

U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden aan het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb via de website: www. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel. Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. De fles giardia tijdens zwangerschap de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht. Flagyl, mg ovula Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of de vriezer bewaren. Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum.

Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker giardien mensch schwangerschaft u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Inhoud van de verpakking en overige informatie Welke stoffen zitten er in dit middel? Flagyl, mg ovula: - De werkzame stof in dit middel is metronidazol.

Eén ovule bevat mg metronidazol.

giardia tijdens zwangerschap

Eén milliliter suspensie bevat 40 mg metronidazol. Hoe ziet Flagyl eruit en hoeveel zit er in een verpakking? Houder giardia tijdens zwangerschap de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: sanofi-aventis Netherlands B.