Helminthosporium turcicum cirok. Kártevők, betegségek meleg,csapadékos, párás időben


A kukorica által elõállított biológiai helminthosporium turcicum cirok a termelõ ember mellett több élõ szervezet tart igényt.

Növényvédelem

Közéjük tartoznak a károsító állatok és a betegséget okozó kórokozók, valamint a víz, tápanyag és fény elvonásával a gyomnövények. A kukoricát egészséges növénynek tartottuk. Napjainkban megszaporodott a kártevõ állatok és kórokozók fajszáma.

Újabb veszélyt jelentenek a magas hõmérsékletû nyarakon a gyapottok bagolylepke és a honosodás folyamatát élõ amerikai helminthosporium turcicum cirok. Gradáció esetén visszatérõ szerepe van a terricol rovarlárváknak drótférgek, pajoroka vetési bagolylepkének és a levéltetveknek.

A kórokozók közül a fuzáriumokkal minden évben számolni kell. Összeállítottuk a - eddig ismert esetek alapján helminthosporium turcicum cirok szükséges - növényvédelmi beavatkozásokat igénylõ, védekezéseket magába foglaló táblázatot a kukorica egymást követõ fenológiai állapotának figyelembe vételével.

aschelminthes idegrendszer

A másik két táblázatban felsoroltuk azokat a kárt okozó állatokat, majd kórokozókat, amelyek esetenként gradációt ill. Megjelöltük azokat a fenológiai szakaszokat, amelyben az egyes fajok fellépésére lehet számítani. Utalunk az eredményt hozó védekezési eljárásokra. Részletes leírását adjuk az újonnan jelentkezett gyapottok bagolylepkének és az amerikai kukoricabogárnak, amelyek ismeretét nem nélkülözheti a termelõ a helminthosporium turcicum cirok védekezések megvalósításához.

A korábbi évtizedekben hazánk területén csak alkalomszerû elõfordulásával találkoztunk. Kárt okozó egyedszámban való elõfordulásáról helminthosporium turcicum cirok és ból vannak ismereteink. A károkozás mindkét esetben csak egy-egy évig tartott, ami szintén bizonyíték arra, hogy vándorlepke fajjal állunk szemben.

A KUKORICA KÁRTEVÕI ÉS BETEGSÉGEI - Agro Napló - A mezőgazdasági hírportál

Az helminthosporium turcicum cirok évtizedben változott a helyzet, mert óta kisebb-nagyobb mértékben folyamatosan károsít. Egyedszáma tõl csökkenést mutatott, de a és években újabb növekedést tapasztaltunk. Az is egyértelmûvé vált, hogy évente több nemzedéke fejlõdik ki, emiatt egyelõre nagy a szakmai bizonytalanság, mert nem tudjuk pontosan, hogy a folyamatos kártétel az évenként ismétlõdõ bevándorlásból vagy a fajt képviselõ egyedek egy részének a hazai áttelelésébõl következik.

A károsított növények köre A nemzetközi és hazai tapasztalatokra hagyatkozva félreérthetetlen bizonyítékok vannak arra, hogy táplálékválasztása alapján sok tápnövényû helminthosporium turcicum cirok faj. Ismert tápnövényeinek helminthosporium turcicum cirok Ez tehát azt jelenti, hogy a különbözõ növényállományokba tartozó fajokon táplálkozik, ami szempontjainkból megítélve kárt jelent.

Az eddigi vizsgálati eredmények arra utalnak, hogy a táplálkozó hernyók zavarmentes kifejlõdésének egyik feltétele a növények generatív részeinek fogyasztása.

belfereg ellen gyogyszer veny nelkul

Az augusztus-szeptemberi tömeges lepkerajzást a szeptember-októberi lárvafejlõdés és a vele együtt járó kártétel követte. A lárvák mérhetõ termésveszteséget okoztak kukoricán, különösen érzékeny kártétellel a csemege-kukoricán.

Károk keletkeztek a dohányültetvényekben, paprika, paradicsom, zöldborsó és helminthosporium turcicum cirok dísznövény pl. Ebben a ciklusban újabb növényfajok kerültek a károsítottak körébe.

Közéjük nyert besorolást a szõlõ, az õszi búza, a borsó, a napraforgó, a cukorrépa, a lucerna, a saláta, a káposzta, a brokkoli, a zeller, a póréhagyma és az almafa csemetéi. A nemzetközi irodalom sok más tápnövényrõl, így többek között a gyapotról és a cirokról is tudósít. A tojásokból kikelt fiatal lárvák elõször a bibeszálakat bajusz fogyasztják, amelyek mindegyikét a íny paraziták kezelése végéig rágják.

A csuhé-levelek alatt a csõ végén kezdik a szemek fogyasztását. Több esetben fiatal lárva is együtt károsít. Kifejlõdve azonban mindig csak egy lárva található, ami egyértelmûen kannibalizmusra utaló jelenség. Ezek a lárvák ellentétben a kukoricamollyal, a csutkát soha nem károsítják.

Dohány állományokban tapasztalható a levelek karéjos rágása, ami a dohány ipari értékesítésének gondjait veti fel. A paprika és a paradicsom bogyó-termésének oldalán vagy a kocsány közelében ill. A lepkék érési táplálkozás céljából a virágzó növényeket keresik fel és ez azt is eredményezheti, hogy ezeknek a növényeknek a leveleire helyezik el tojásaikat. A kikelõ lárvák a vegetatív részeket és a már közben kifejlõdött generatív szerveket fogyasztják. Ilyen esetre példa a borsó és a zöldbab hüvelyesedõ állapota.

A kikelt fiatal lárvák átrágják a hüvely falát és a fejlõdésben lévõ magvakat fogyasztják. A szõlõfürtöt alkotó bogyók felületén lévõ tojásokból kikelt lárvák pontszerûen megrágják annak bõrszövetét. A táplálkozás során a berágások mérete helminth tünetek és a bogyó húsába mélyül.

Az idõsebb hernyók a tömött fürtökbe húzódnak, ott szövedéket készítenek és annak védelme alatt rágják a termést. A sérüléseken megtelepszik és rothadást indukál a szürkepenész Botrytis cinerea. A helminthosporium turcicum cirok érésben lévõ õszi búza kalászokban a szemeket fogyasztják a lárvák.

Mezőgazdasági mikrobiológia (növénykórtan) – Fungi (Gombák)

A enyhíti a parazitákat közül a gerbera és szegfû virágának alapi részét rágja meg és annak elfogyasztásával tönkreteszi a növényt, megsemmisíti annak kereskedelmi értékét.

A kardvirág esetén a generatív részek fogyasztásával okozza helminthosporium turcicum cirok kárt. Táplálkozás során károsítja a vágott virág kereskedelmi értékét jelentõ sziromleveleket is. A kártételek növényekhez kötött idõrendi sorrendben követik egymást, ami a fenológiai szakaszok és a lárva táplálékigényének egybeesését jelenti. Ennek megfelelõen elõször júniusban az õszi búzán és a borsón, június végétõl szeptember végéig a kukoricán, július végén, augusztus elején paprikán, paradicsomon és a káposztaféléken, nyár végén a szõlõn, dohányon és a napraforgón károsít.

Fejlõdésmenetének éves alakulása Állandó elterjedési területén báb állapotban telel a talajban.

Ami aranyat ér a napraforgóban és a kukoricában is

A migrációban résztvevõ lepkék Közép-Európába, így hazánkba is eljutnak. Kedvezõ ökológiai feltételek alakulása mellett valószínûsíthetõ, hogy részleges kis létszámú telelés - fõleg üvegházakban - nálunk is megvalósulhat. Az áttelelt bábokból kirajzó lepkék virágzó növényeken folytatnak érési táplálkozást, kopulálnak és tojást raknak.

A tojások elhelyezése a növényfajtól függõen történhet a levél, a virágbimbó, a termés kalász, bogyó, hüvely felületére. Az embrionális fejlõdés után kikelt lárvák táplálkoznak és 6 lárva-stádium után, tehát 5 vedléssel érik el a kifejlett lárva állapotot. Bábozódási céllal a talajba vonulnak és ott fedett bábbá alakulnak. A bábokból nyáron nap, tavasszal pedig hét múlva kelnek ki az imágók és helminthosporium turcicum cirok az újabb lepkenemzedék rajzása.

Fõ elterjedési területén évente nemzedék fejlõdik ki. Helminthosporium turcicum cirok területére május végén, júniusban érkeznek déli irányból az elsõ rajzó lepkék. Az utódnemzedék lárvái június-júliusban fejlõdnek helminthosporium turcicum cirok táplálkozás közben kárt okoznak.

Az ezt követõ nyári és õszi idõszakban még további egy- esetleg két nemzedék fejlõdhet ki. Az októberben és novemberben rajzó lepkék délre, a fõ elterjedési területre vándorolnak. Esély van arra, hogy a bábok egy része a talajban marad és áttelel. Mindezek alapján megállapíthatjuk, hogy hazánkban adódhatnak olyan körülmények, amikor két, esetleg három nemzedék fejlõdik ki és talán az áttelelés is sikeres lehet. Elõrejelzés, védekezés A lepkék etológiájának ismerete alapján tudott, hogy a repülés az esti, alkonyati és éjszakai órákban zajlik, ezért lehetõség van fénycsapdák alkalmazásával a rajzás idõtartamának megállapítására és a rajzó egyedszám felmérésére.

Az így kapott adatok támpontot jelentenek a várható lárva-kártétel idõpontjára és nagyságára. A rovarokról ismert, hogy a nõivarú egyedek fajonként jellemzõ u. Helminthosporium turcicum cirok az illatokat érzékelõ hímek keresik fel a nõstényeket kopuláció céljából. Az ismeret úgy állítható az elõrejelzés szolgálatába, hogy kémiai úton azonosítják az illatanyagokat, azokat mesterségesen elõállítják és helminthosporium turcicum cirok csapdákba helyezve kiteszik a megvédendõ kultúrnövény opiát méregtelenítés gyógynövény. Az illat szétterjed a levegõben és megtévesztõ, de markáns információt hordoz a hímek számára, ezért azok a csapdára repülnek és ott a ragacsos anyagba tapadva elpusztulnak.

Így jutunk a rajzás idõtartamára és a rajzó egyedszámra vonatkozó megbízható adatok birtokába. A rendelkezésre álló adatokra alapozva döntést tudunk hozni a védekezésre ill. Az elõrejelzésre alapozott védekezésnél vegyük figyelembe a biológiai ellenségek ragadozó poloskák egyedszámot szabályozó jelenlétét.

Inszekticideket akkor alkalmazzunk állománykezelésre, amikor a lepkerajzást követõen kifejlõdött lárvanépesség várhatóan érzékeny termésveszteséget okoz. A védekezés akkor lesz eredményes, ha az engedélyezett készítmények közül a kiválasztottat fiatal, - a növénybe még be nem rágott - hernyók ellen alkalmazzuk.

Az amerikai kukorica bogarat elõször Coloradó államban helminthosporium turcicum cirok meg és írták le ban. Kártételére elõször ben figyeltek fel az amerikai kukorica övezetben. A rendszeres védekezéseket tól számítjuk, amelyek a kártételek megakadályozását célozták. A védekezések költsége jelenleg évente 1 milliárd dollárba kerül az USA-ban.

Az amerikai kukoricabogár lárváinak kártételét az európai kontinensen ben észlelték elõször Belgrád közelében. Hazánkban helminthosporium turcicum cirok elsõ imágót ben fogták. Azóta a terjedés fokozatosan együtt jár a területhódítással és az egyedszám növekedésével, ami sajnálatosan termésveszteség okozásához vezet.

A hazai kukoricatermesztésünkre veszélyesnek tûnik a kártevõ várható felszaporodás esetén, helminthosporium turcicum cirok védekezési kényszerrel jár együtt.

Mindezekre helminthosporium turcicum cirok férgeket észleltek költségek növekedése a kukoricatermesztés biztonságát szolgáló ráfordítások növelését eredményezi. A károsított féregtabletta Sharpei számára köre Az irodalmi adatok ismeretében helminthosporium turcicum cirok a hazai helyzet alakulásából adódóan fõ tápnövénye a kukorica.

Leírások alapján azonban ismert az is, hogy esetenként a lucernát, a napraforgót és az egyes dísznövényeket helminthosporium turcicum cirok tápnövényként hasznosítja. A fûfélék közül megtalálható a tarackbúzán, tõtippanon, a muhar fajokon és a gabonafélék közül az árpán, búzán, valamint a rizsen. Az érési táplálkozást folytató helminthosporium turcicum cirok felkeresik a tökfélék és a szõrös disznóparéj virágait is.

A kártétel felismerése, a kárkép A tápnövények alapján megállapítható, hogy a lárva és az imágó oligofág táplálkozású. A lárvák élettere a talaj, tápláléka a kukorica gyökérzete. A fiatal lárvák a kukorica vékonyabb gyökereit fogyasztják.

a legjobb gyógyszer a gyermekek pinwormsjeire

Az idõsebb lárvák a pányvázó- vagy támasztó gyökereket teszik tönkre. A gyökérkártétel következménye, hogy a növények fejlõdésben visszamaradnak, esetleg elpusztulnak. A részleges gyökérpusztítás következménye a növények kidõlése és a hattyúnyak formában görbült szár kialakulása. Súlyos gyökérkártétel esetén a növények elpusztulnak. A gyökérkártétel következménye másodlagos gyökérképzõdés is lehet, amikor azok barnás-pirosas színnel helminthosporium turcicum cirok szembe és fogékonyak lesznek a talajból támadó kórokozókra.

Az imágók érési táplálkozásuk során megnyúlt, szabálytalan lyukakat rágnak a leveleken, amelyek kissé hasonlítanak a vetésfehérítõ bogarak kártételére.